Εταιρεία

Τευχίδιο Εμπειρίας του Γραφείου μας στα Αγγλικά (Σε μορφή .pdf):

CHRISTOU_STRUCT_ENG_PORTFOLIO_GENERAL_2013

Η ετερόρρυθμη εταιρεία κατέχει Πτυχία Δ΄ ταξης στην κατηγορία των Δομοστατικών Μελετών και Α’ τάξης στην κατηγορία Γεωτεχνικών Μελετών (2/2019).

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *