ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΚΑΦΗΡΕΑ ΕΥΒΟΙΑΣ-ENELGREENPOWER

ΔΟΜΟΣΤΑΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΘΕΜΕΛΙΩΣΕΩΝ: ΧΡΗΣΤΟΥ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΜΕΛΕΤΗΤΕΣ, ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΧΡΗΣΤΟΥ.

ΠΗΓΗ: https://www.euro2day.gr/

Enel: Εγκαίνια στην Εύβοια για τη μεγαλύτερη επένδυση αιολικών στην Ελλάδα

Continue Reading →