Εξοικονομώ-Αυτονομώ 2020

ΝΕΟ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ - ΑΥΤΟΝΟΜΩ 2020

ΝΕΟ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ - ΑΥΤΟΝΟΜΩ 2020

Επιδότηση από το κράτος έως 85% για οικογ. εισόδημα <20.000-€. Αιτήσεις στην Αττική από 14/12/2020

ΓΙΑ ΡΑΝΤΕΒΟΥ-ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: 210-6561700   💡

Γενικές Προϋποθέσεις Επιλεξιμότητας Κατοικίας

Μία κατοικία, προκειμένου να κριθεί επιλέξιμη, πρέπει να πληροί τις ακόλουθες γενικές προϋποθέσεις,:

  • Υφίσταται νόμιμα.
  • Δεν έχει κριθεί κατεδαφιστέα.
  • Χρησιμοποιείται ως κύρια κατοικία.
  • Έχει καταταχθεί βάσει του Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης (Π.Ε.Α.) σε κατηγορία χαμηλότερη ή ίση της Γ.

Continue Reading →