Συνεργάτες

    ΕΤΑΙΡΟΙ

 • Αλέξανδρος Γ. Χρήστου
  Διπλ. Πολιτικός Μηχανικός Παν. Πατρών
  Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Πολυτεχνείο Καρλσρούης
  (Institut für Bodenmechanik und Grundbau-Karlsruher Institut für Technologie)
  Ενεργειακός Επιθεωρητής
 • Δικαίος Ψαρογιάννης
  Διπλ. Πολιτικός Μηχανικός Παν. Πατρών
  Msc in Structural Engineering
  University of Manchester, Institute of Science and Technology, U.K.
 • Μαριάνθη Σταυριανάκη
  Διπλ. Πολιτικός Μηχανικός Ε.Μ.Π.
  Msc Δομοστατικός Σχεδιασμός & Ανάλυση Κατασκευών ΕΜΠ

ΙΔΡΥΤΙΚΑ ΠΡΩΗΝ ΜΕΛΗ(ΕΤΑΙΡΟΙ)

 • Γεώργιος Χρήστου († 3/2023)
  Διπλ. Πολιτικός Μηχανικός Ε.Μ.Π.
  Μεταπτυχιακός Υπότροφος Ιδρύματος Alexander von Humboldt Πολυτεχνείο Μονάχου
  τ. Επιμελητής Έδρα Οπλισμένου Σκυροδέματος, Σχολή Πολιτικών Μηχανικών Ε.Μ.Π.
  τ. Επιμελητής ΣΤΕΑΜ
 • Χαράλαμπος Στάμος
  Διπλ. Πολιτικός Μηχανικός Ε.Μ.Π.
  τ. Επιμελητής Έδρα Δομικής Μηχανικής, Σχολή Τοπογράφων Μηχανικών Ε.Μ.Π.

   ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ

 • Σταμάτης Χ. Στάμος
  Διπλ. Πολιτικός Μηχανικός Παν. Πατρών
  Μεταπτυχιακό Δίπλωμα “Δομοστατικός Σχεδιασμός” Ε.Μ.Π.
  Ενεργειακός Επιθεωρητής
 • Κατερίνα Γώγου
  Διπλ. Αρχιτέκτων Μηχανικός Ε.Μ.Π.
 • Χαράλαμπος Λαζάκης
  Διπλ. Αρχιτέκτων Μηχανικός Ε.Μ.Π.