Ηλεκτρονική Ταυτότητα Κτιρίου

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΚΤΙΡΙΟΥ

Για την οριστική έκδοση του Πιστοποιητικού Πληρότητας Ταυτότητας Κτιρίου/Διηρημένης Ιδιοκτησίας, προϋπόθεση κάθε δικαιοπραξίας ακινήτου πλέον, απαιτούνται από το Μηχανικό υπηρεσίες συγκέντρωσης-αξιολόγησης των απαραιτήτων Εγγράφων προς επισύναψη στη σχετική ηλεκτρονική Πλατφόρμα μετά από λεπτομερή Αυτοψία, ενδεχομένως Σύνταξης Τεχνικών Σχεδίων και τελικώς Υποβολής σε ηλ. μορφή του συνόλου των δικαιολογητικών.
Εμείς διαθέτουμε τη σχετική εμπειρία, τη συνέπεια και την επιμονή στη λεπτομέρεια. Επιπλέον, συνεργαζόμαστε και καθοδηγούμε τον ιδιοκτήτη-υπόχρεο για την παράλληλη μέγιστη δυνατή αξιοποίηση του πιθανού διαθέσιμου αρχείου ακινητού. Το κόστος διαφοροποιείται αναλόγως με το Εμβαδόν, τη μορφή του Ακινήτου και τις προσθετες εργασίες (Σύνταξη νέων Σχεδίων, Δυνητικές Νομιμοποιήσεις Αυθαιρέτων, Έκδοση νέου Π.Ε.Α., Έρευνα σε Πολεοδομία και Συμβολαιογραφεία κ.α.) κυμαινόμενο από 500€ έως 1500€ για έκαστη Οριζόντια Ιδιοκτησία.
Αμέση διαθεσιμότητα στα Βόρειο_Ανατολικά Προάστεια Αθηνών.