ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ-ΑΥΤΟΝΟΜΩ 2020

Ενταχθείτε στο ΝΕΟ Πρόγραμμα "Εξοικονομώ-Αυτονομώ 2020" από το Δεκέμβριο του 2020 για την Αττική με την υποστήριξη μας. ΝΕΑ ΕΝΑΡΞΗ!! ΑΠΟ 14 Δεκεμβρίου ΠΛΕΟΝ για ΑΤΤΙΚΗ

ΑΜΕΣΑ, ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΑ ΣΕ ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

Επιδοτήσεις:

Μέγιστο Ποσοστό επιχορήγησης:

Βασικές προϋποθέσεις Ιδιοκτησίας:

 1. Κύρια κατοικία.  Στο «Εξοικονομώ-Αυτονομώ» μπορούν να ενταχθούν κύριες κατοικίες όπως μονοκατοικίες, πολυκατοικίες και μεμονωμένα διαμερίσματα. Εξαιρούνται ωστόσο, τα ακίνητα που δεν χρησιμοποιούνται ως κατοικίες (π.χ. καταστήματα ή γραφεία).
 2. Υφίσταται νόμιμα
 3. Έχει καταταχθεί βάσει του Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης (ΠΕΑ), το οποίο έχει εκδοθεί μετά την 26.11.2017 (27.11.2017 η ημερομηνία ενεργοποίησης του πληροφοριακού συστήματος έκδοσης Πιστοποιητικών Ενεργειακής Απόδοσης βάσει του ΚΕνΑΚ που έχει εγκριθεί με την απόφαση ΔΕΠΕΑ/οικ. 178581/30.06.2017, ΦΕΚ Β’ 2367/12.07.2017) σε κατηγορία χαμηλότερη ή ίση της Γ.

Συνηθισμένες Διαδεδομένες Επεμβάσεις που δικαιολογούνται:

 • Αντικατάσταση Κουφωμάτων.
 • Τοποθέτηση/αναβάθμιση θερμομόνωσης.
 • Αναβάθμιση συστήματος θέρμανσης/ψύξης.
 • Σύστημα ζεστού νερού χρήσης (ΖΝΧ) με χρήση Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ).

Ιδανικές περιπτώσεις ένταξης, κατά προτίμηση συνδυαστικά:

 • Διαμέρισμα με Οικοδομική Άδεια από τις δεκαετίες 1950 έως 1980
 • Διαμερίσματα 1ου Ορόφου με Pilotis
 • Διαμερίσματα ή μονοκατοικίες με κουφώματα μονού υαλοπίνακα χωρίς θερμοδιακοπή και πιστοποιημένη μικρή διείσδυση αέρα
 • Οικογένειες με οικογενειακό εισόδημα έως 30.000€ .
 • Κύριες Κατοικίες χωρίς Ηλιακό θερμοσίφωνα ή(και) Κλιματιστικά αυξημένης απόδοσης.
 • Πολυκατοικίες με ανελκυστήρες παλαιωμένους

(Η εγκατάσταση ηλιακού συστήματος για την παροχή ΖΝΧ, είναι υποχρεωτική για όσες επιλέξιμες κατοικίες δεν υπάρχει σχετικό εγκατεστημένο σύστημα, εκτός εάν αυτό δεν είναι δυνατό και η σχετική αδυναμία τεκμηριώνεται στο έντυπο Πρότασης Παρεμβάσεων.)

ΓΙΑ ΡΑΝΤΕΒΟΥ-ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: 210-6561700, ΑΡΚΑΔΙΟΥ 12-ΧΟΛΑΡΓΟΣ - ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΧΡΗΣΤΟΥ 💡

ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

1. ΚΟΥΦΩΜΑΤΑ/ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΚΙΑΣΗΣ/ΑΕΡΙΣΜΟΣ1.Α1 Πλαίσιο αλουμινίου με υαλοπίνακα- Παράθυρο
1.Α2 Πλαίσιο αλουμινίου με υαλοπίνακα – Εξωστόθυρα
1.B1 Πλαίσιο ξύλου με υαλοπίνακα – Παράθυρο
1.B2 Πλαίσιο ξύλου με υαλοπίνακα – Εξωστόθυρα
1.Γ1 Πλαίσιο PVC με υαλοπίνακα – Παράθυρο
1.Γ2 Πλαίσιο PVC με υαλοπίνακα - Εξωστόθυρα
1.Δ Μόνον υαλοπίνακες (Χωρίς αντικατάσταση πλαισίου) (1) (2)
1.Ε1 Εξωτερικό προστατευτικό φύλλο (σύστημα Κουτί–Ρολό, ή Εξώφυλλο) (2) (3) (4)
1.Ε2 Λοιπά σταθερά ή κινητά συστήματα σκίασης (2) (4)
1.Ζ Συστήματα Μηχανικού Αερισμού με ανάκτηση θερμότητας (4) (5)
2. ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗ
2.A Θερμομόνωση δώματος  εξωτερικά
2.Β Θερμομόνωση στέγης ή οριζόντιας οροφής κάτω από μη θερμομονωμένη στέγη
2.Γ1 Θερμομόνωση εξωτ. τοιχοποιίας, φέροντος οργανισμού, δαπέδου επί εδάφους επί  πιλοτής, ή μη θερμαινόμενου χώρου, με επικάλυψη με συνθετικό επίχρισμα (6)
2.Γ2 Θερμομόνωση εξωτ. τοιχοποιίας, φέροντος οργανισμού, δαπέδου επί πιλοτής, ή μη θερμαινόμενου χώρου, με επικάλυψη με ελαφρά πετάσματα (6)
3. ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ/ΨΥΞΗΣ
3.Α Διατάξεις αυτομάτου ελέγχου λειτουργίας συστήματος θέρμανσης (7) (8)
3.Β Σύστημα καυστήρα – λέβητα Φυσικού Αερίου / Υγραερίου
3.Γ Σύστημα Α/Θ (Θέρμανσης – Ψύξης /  Ελάχιστη απαίτηση ενεργειακής σήμανσης στους  55oC)
3.Δ Σύστημα γεωθερμικής αντλίας θερμότητας
3.Ε Σύστημα συμπαραγωγής Φ.Α. (ΣΗΘΥΑ)
3.ΣΤ.1 Σύστημα λέβητα βιομάζας - πελλέτας ξύλου)
3.ΣΤ.2 Ενεργειακό τζάκι (καλοριφέρ)  (4) (9)
3.ΣΤ.3 Ενεργειακό τζάκι (αερόθερμο) (4) (7) (9)
3.Ζ Αντλίες θερμότητας αέρα – αέρα διαιρούμενου τύπου (split unit) για θέρμανση/ψύξη χώρου (4) (10)
4. ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΖΝΧ
4.Α Ηλιακό θερμοσιφωνικό σύστημα συλλέκτη – ταμιευτήρα αποθήκευσης ΖΝΧ (4)
4.Β Ηλιoθερμικό σύστημα συλλέκτη – ταμιευτήρα αποθήκευσης ΖΝΧ βεβιασμένης κυκλοφορίας (8) (11)
4.Γ Ηλιoθερμικό σύστημα παροχής ΖΝΧ και υποβοήθησης θέρμανσης χώρου  (8) (11) (12)
4.Δ Αντλία θερμότητας (4)
5.  ΛΟΙΠΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ - ΑΥΤΟΝΟΜΗΣΗΣ
5.A Φωτοβολταϊκό σύστημα  (13) (14) (15)
5.Β Σύστημα αποθήκευσης ενέργειας (συσσωρευτές) (15) (16)
5.Γ Σημείο επαναφόρτισης ηλεκτροκίνητου οχήματος (4) (14)
5.Δ Συσκευές διαχείρισης ενέργειας (smart home)  (4) (14) (17) (18)

1.Α1 Πλαίσιο αλουμινίου με υαλοπίνακα- Παράθυρο
1.Α2 Πλαίσιο αλουμινίου με υαλοπίνακα – Εξωστόθυρα
1.B1 Πλαίσιο ξύλου με υαλοπίνακα – Παράθυρο
1.B2 Πλαίσιο ξύλου με υαλοπίνακα – Εξωστόθυρα
1.Γ1 Πλαίσιο PVC με υαλοπίνακα – Παράθυρο
1.Γ2 Πλαίσιο PVC με υαλοπίνακα - Εξωστόθυρα
1.Δ Μόνον υαλοπίνακες (Χωρίς αντικατάσταση πλαισίου) (1) (2)
1.Ε1 Εξωτερικό προστατευτικό φύλλο (σύστημα Κουτί–Ρολό, ή Εξώφυλλο) (2) (3) (4)
1.Ε2 Λοιπά σταθερά ή κινητά συστήματα σκίασης (2) (4)
1.Ζ Συστήματα Μηχανικού Αερισμού με ανάκτηση θερμότητας (4) (5)

2.A Θερμομόνωση δώματος εξωτερικά
2.Β Θερμομόνωση στέγης ή οριζόντιας οροφής κάτω από μη θερμομονωμένη στέγη

3.Γ Σύστημα Α/Θ (Θέρμανσης – Ψύξης / Ελάχιστη απαίτηση ενεργειακής σήμανσης στους 55oC)
3.Δ Σύστημα γεωθερμικής αντλίας θερμότητας
3.Ε Σύστημα συμπαραγωγής Φ.Α. (ΣΗΘΥΑ)
3.ΣΤ.1 Σύστημα λέβητα βιομάζας - πελλέτας ξύλου)

4.Α Ηλιακό θερμοσιφωνικό σύστημα συλλέκτη – ταμιευτήρα αποθήκευσης ΖΝΧ (4)

4.Β Ηλιoθερμικό σύστημα συλλέκτη – ταμιευτήρα αποθήκευσης ΖΝΧ βεβιασμένης κυκλοφορίας (8) (11)
4.Γ Ηλιoθερμικό σύστημα παροχής ΖΝΧ και υποβοήθησης θέρμανσης χώρου (8) (11) (12)
4.Δ Αντλία θερμότητας (4)

5.Γ Σημείο επαναφόρτισης ηλεκτροκίνητου οχήματος (4) (14)
5.Δ Συσκευές διαχείρισης ενέργειας (smart home) (4) (14) (17) (18)

1.Α1 Πλαίσιο αλουμινίου με υαλοπίνακα- Παράθυρο
1.Α2 Πλαίσιο αλουμινίου με υαλοπίνακα – Εξωστόθυρα
1.B1 Πλαίσιο ξύλου με υαλοπίνακα – Παράθυρο
1.B2 Πλαίσιο ξύλου με υαλοπίνακα – Εξωστόθυρα
1.Γ1 Πλαίσιο PVC με υαλοπίνακα – Παράθυρο
1.Γ2 Πλαίσιο PVC με υαλοπίνακα - Εξωστόθυρα
2.A Θερμομόνωση δώματος  εξωτερικά
2.Β Θερμομόνωση στέγης ή οριζόντιας οροφής κάτω από μη θερμομονωμένη στέγη
3.Α Διατάξεις αυτομάτου ελέγχου λειτουργίας συστήματος θέρμανσης (7) (8)
3.Β Σύστημα καυστήρα – λέβητα Φυσικού Αερίου / Υγραερίου
3.Γ Σύστημα Α/Θ (Θέρμανσης – Ψύξης /  Ελάχιστη απαίτηση ενεργειακής σήμανσης στους  55oC)
3.Δ Σύστημα γεωθερμικής αντλίας θερμότητας
3.Ε Σύστημα συμπαραγωγής Φ.Α. (ΣΗΘΥΑ)
3.ΣΤ.1 Σύστημα λέβητα βιομάζας - πελλέτας ξύλου)
5.Ε Αναβάθμιση ανελκυστήρα  (17)
5.ΣΤ Αναβάθμιση φωτισμού  (17)