Αρχιτεκτονικές Μελέτες

Αναζητάτε υποστήριξη στο σχεδιασμό κάποιου χώρου ή κτιρίου; Εμπιστευτείτε μας !

Αρχιτεκτονική Μελέτη

Επιδίωξη μας είναι η μεταφορά του οράματος και της επιθυμίας του εργοδότη-συνεργάτη μας στον Αρχιτεκτονικό Σχεδιασμό. Κατά τη διαδικασία θέτουμε υψηλούς στόχους σε αισθητικά, χωροταξικά, ενεργειακά και οικολογικά ζητήματα, ενσωματώνοντας σύγχρονες Αρχιτεκτονικές αντιλήψεις και Τεχνικές Προδιαγραφές. Αξιοποιώντας τα ψηφιακά μέσα φωτορεαλιστικής απεικόνισης στις μελέτες μας μπορούμε να προσφέρουμε μια άμεση γνωριμία με το προϊόν του έργου μας.

Επικοινωνήστε. Ζητήστε προσφορά !

Εκτίμηση Κόστους - Ποιοτικός Έλεγχος

Στην επιλογή των δομικών υλικών του φέροντος Οργανισμού, των Αρχιτεκτονικών διαρρυθμίσεων και των Μηχανολογικών εγκαταστάσεων αναζητούμε τη βέλτιστη οικομοτεχνικά λύση τεκμηριώνοντας κάθε πτυχή των επιλογών μας. Ο σεβασμός των οικονομικών περιθωρίων του πελάτη δεν μας περιορίζει στην αναζήτηση και υίοθέτηση των καλύτερων δυνατών επιλογών λειτουργικότητας , ανθεκτικότητας, αισθητικής σε σχέση με τη δαπάνη. 

Επικοινωνήστε. Ζητήστε προσφορά !

Διαχείριση Έργου -Επίβλεψη

Η επίμονη παρακολούθηση της ομαλής ανταπόκρισης, κατά την εξέλιξη των κατασκευαστικών εργασιών, στον αρχικό προϋπολογισμό, ο διαρκής, σύμφωνα με τους ισχύοντες Ελληνικούς και Διεθνείς Κανονισμούς και Προδιαγραφές ποιοτικός έλεγχος, η επιλογή καταξιωμένων, καταρτισμένων και επικοινωνιακά ευέλικτων τεχνικών συνεργείων και η τροφοδοσία του εργοταξίου με αναλυτικά κατασκευαστικά Σχέδια Εφαρμογής λεπτομερειών, όποτε ζητηθεί, είναι μερικά από τα στοιχεία που μας χαρακτηρίζουν.

Επικοινωνήστε. Ζητήστε προσφορά !

Ανακαινίσεις - Στατικές & Ενεργειακές Αναβαθμίσεις
Σε συνδυασμό με την ανακαίνιση κτιρίων, δομητικές και αντισεισμικές αναβαθμίσεις με χρήση ελάχιστα επεμβατικών ή καταστρεπτικών μεθόδων. Μέγιστος σεβασμός στα υφιστάμενα Αρχιτεκτονικά στοιχεία.
Αποκατάσταση Όψεων - Κοινοχρήστων Χώρων
Εφαρμογή Υλικών επικαλύψεων μεγάλης ανθεκτικότητας και θερμομονωτικής απόδοσης. Ανακαίνιση Πυλωτής πολυκατοικιών και σωληνώσεων αποχέτευσης.
Αδειοδοτήσεις εμπορικων Ακίνητων και ειδικών Χρήσεων
Σύνταξη και Υποβολή Φακέλου στην αρμόδια Πολεοδομική αρχή. Καταστήματα Υγειονομικού ενδιαφέροντος, Εκπαιδευτήρια, Φροντιστήρια, Ιατρεία, Α.Π.Ε.
Καθοδηγήση Συνεργείων - Αυτεπιστασία
Συμφωνία με τον εργοδότη για τον έλεγχο και σύνταξη επιμετρήσεων, προχείρων διαγωνισμών επιλογής συνεργείων, Σύνταξη Ιδιωτικών Συμφωνητικών, Εργοταξιακός συντονισμός
Σχέδια Εφαρμογής - Οικοδομικές Λεπτομέρειες
Η σύλληψη tailor-made Αρχιτεκτονικών λεπτομερειών και η αποτύπωση τους σε Κατασκευαστικά Σχέδια.
Αυθαίρετα - Αποτυπώσεις

Αριστη γνώση των Ν. 4178/13 και 4495/17 για την τακτοποίση αυθαιρέτων κατασκευών και χρήσεων. ΔεΔοΤΑ. Αρχιτεκτονικές και Τοπογραφικές αποτυπώσεις.

" Ένα από τα καλύτερα Τεχνικά Γραφεία της Ελλάδας στο Σχεδιασμό και στην Εφαρμογή"

~ Β.Κ.

CONNECT WITH US