Έλεγχος-Ενισχύσεις

Μελέτη Στατικής και Δυναμικής Επάρκειας & Ενίσχυσης. Χρήση Ινοπλισμένων Υλικών.

Μελέτη και εφαρμογή Μεταλλικών Ελασμάτων, Μανδυών Σκυροδέματος, Ανθρακοϋφασμάτων.

Μελέτη και εφαρμογή Ενίσχυσης με Μεταλλικά Ελασμάτα, Προσθήκης Πλαισίου Ανελκυστήρα, Υποστήριξης Πλάκας οροφής Υπογείου με εσχάρα μεταλλικών Δοκών.